Ochrana osobních údajů

Denim retail s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, Česká republika IČO: 03739091 IČDPH: CZ03739091, jako provozovatel (dále jen „provozovatel“) zaručuje bezpečnost a ochranu svěřených osobních údajů v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn. Pokud je kterákoli z položek Podmínek ochrany osobních údajů neshodná s vůlí uživatele, měl by přerušit návštěvu a využívání služeb obchodu.
COOKIES 
Při použití webových stránek denim.sk může docházet k ukládání souborů cookies (drobných souborů, které zajišťují sledování aktivity uživatele na webstránkách) na elektronickém zařízení, pomocí kterého uživatel k těmto stránkám přistupuje. Podmínky ukládání a zpracování cookies jsou následující:
•  Uživatel má vždy možnost vyjádřit svůj souhlas nebo odmítnout ukládání souborů cookies, a to nastavením svého webového prohlížeče – povolením nebo naopak odmítnutím ukládání cookies.
•  V případě udělení souhlasu (povolení cookies) mohou být na elektronickém zařízení uživatele ukládány:
•    dočasné soubory cookies, které se při vypnutí internetového prohlížeče uživatele automaticky vymažou.
•    dlouhodobé soubory cookies, které v internetovém prohlížeči uživatele zůstávají zachovány i po vypnutí zařízení, pomocí kterého uživatel přistupuje k webovým stránkám denim.sk (tyto cookies může uživatel kdykoli vymazat a po několika týdnech nebo měsících se vymažou i automaticky).
Svým souhlasem uživatel zároveň povoluje, aby provozovatel soubory cookies využil pro vlastní evidenční nebo statistické účely a pro účely cílené reklamy partnerů, se kterými má uzavřeny zvláštní dohody o zobrazování reklamy na webstránkách. Souhlas uživatele trvá po dobu zachování nastavení jeho internetového prohlížeče. Změnou nastavení internetového prohlížeče uživatele nebo zákazem používání souborů cookies souhlas uživatele zaniká.
 
Provozovatel nenese zodpovědnost za ukládání souborů cookies na internetových stránkách třetích osob, nebo využití souborů cookies uložených na koncovém zařízení uživatele třetími osobami.

 V případě odmítnutí souhlasu (odmítnutí cookies ve webovém prohlížeči) provozovatel nemůže garantovat úplnou funkčnost webových stránek denim.sk, zejména negarantuje možnost přihlášení do privátní sekce webstránek.
 ZABEZPEČENÍ WEBSTRÁNKY

Webstránka denim.sk používá při jakémkoli připojení uživatele a přenosu jakýchkoli údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným údajům během jejich přenosu na internetu a pozměňování takových údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejnými přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Uživatel při své návštěvě a dalším používání webových stránek denim.sk může kontaktovat provozovatele a poskytnout mu své osobní údaje pro účely zpětného kontaktování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Právním základem zpracování údajů poskytnutých uživatelem je v takovém případě oprávněný zájem provozovatele kontaktovat uživatele a poskytnout případné odpovědi nebo poradenství.

Osobní údaje, které může uživatel poskytnout provozovateli, jsou:
1. jméno a příjmení [nezbytné]
2. e-mailová adresa [nezbytné]
 
ÚČEL. Účelem zpracování osobních údajů uživatele je zpětné kontaktování uživatele.

·        TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze na nezbytnou dobu během komunikace s uživatelem.
•       SPRÁVNOST.
Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální.
NEWSLETTER
Uživatel - dotyčná osoba při své návštěvě a dalším používání webových stránek denim.sk může provozovateli poskytnout své osobní údaje. K poskytnutí osobních údajů uživatele může dojít při dobrovolné registraci k odběru newsletteru za pomoci takové e-mailové adresy, ze které lze určit jeho totožnost, nebo při dobrovolném vyplnění kontaktního formuláře spojeného s vybraným obsahem webových stránek.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nezbytnou podmínkou zpracování osobních údajů uživatele provozovatelem za účelem zasílání newsletteru je udělení souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu a zasíláním marketingových zpráv, přičemž tento souhlas je jediným právním základem zpracování údajů poskytnutých uživatelem (e-mailové adresy). Uživatel k zajištění oprávnění provozovatele zpracovávat poskytnuté osobní údaje musí vyjádřit svůj souhlas s uchováváním a dalším zpracováním získaných osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu stanoveného v tomto článku.
TRVÁNÍ SOUHLASU.
Souhlas uživatele podle předchozího odstavce nabývá platnosti okamžikem dobrovolného poskytnutí souhlasu zaškrtnutím příslušného políčka v online formuláři a trvá po dobu dvou let nebo do odvolání souhlasu uživatelem. Provozovatel má právo zpracovávat poskytnuté údaje po dobu trvání souhlasu.
ÚČEL
Účelem zpracování osobních údajů uživatele je umožnění odběru jím vyžádaného newsletteru (informačního elektronického letáku) zasíláním takového newsletteru provozovatele na kontaktní adresy poskytnuté uživatelem, zejména v elektronické podobě. SPRÁVNOST. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální, v opačném případě odpovídá za případnou škodu, kterou uvedením nesprávných, nepravdivých nebo neaktuálních údajů může provozovateli způsobit.
Uživatel je povinen nahlásit provozovateli jakoukoli změnu svých poskytnutých osobních údajů.
PŘENOS ÚDAJŮ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ
Osobní údaje uživatele nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám, nebudou přenášeny do zemí mimo Evropskou unii, ani na základě nich provozovatel nebude automatizovaným způsobem přijímat rozhodnutí důležitá pro uživatele.
REALIZACE OBJEDNÁVEK
Objednávka zadaná v e-shopu www.denim.sk bude realizována, splněním podmínky vyplnění níže uvedených osobních údajů:
1. Jméno a příjmení nebo jméno společnosti
2. IČ společnosti (je-li vyžadováno)
3. Dodací adresa/Fakturační adresa
4. E-mailová adresa
5. Telefonní číslo
6. IP adresa počítače
Tyto údaje jsou potřebné pro správný a úplný nákupní proces a usnadní rychlou a pohodlnou podporu pro každého Zákazníka. Neuvedení některého z požadovaných údajů znemožňuje realizaci objednávky. Obchod denim.sk si vyhrazuje právo posílat zákazníkům zprávy potvrzující etapy realizace objednávky. Ve výjimečných situacích budeme kontaktovat uživatele v záležitostech spojených pouze s realizovanou objednávkou.
POUČENÍ O PRÁVÁCH DOTKNUTÉ OSOBY
Práva uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů upravují zejména ustanovení článků 12 až 22 GDPR, ve znění pozdějších změn. Jako uživatel máte zejména právo na základě písemné nebo e-mailové žádosti adresované provozovateli (e-mail: [email protected]) nebo na základě online funkcionality na adrese https://www.denim.sk/gdpr požadovat:
1. Potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o Vás zpracovávány, přístup k Vašim osobním údajům a informacím o nich, jakož i opravu těchto údajů,
2. Omezení zpracování Vašich osobních údajů, zejména jsou-li nesprávné,
3. Vymazání Vašich osobních údajů, zejména pokud pominul účel jejich zpracování nebo jste odvolali souhlas se zpracováním,
4. Přenesení Vašich osobních údajů jinému provozovateli ve strukturované a strojově čitelné podobě.
Rovněž máte právo písemným oznámením nebo e-mailem (na adresu [email protected]):
1. Kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, s účinností ode dne doručení oznámení, pokud se zpracování osobních údajů provádí na základě souhlasu, přičemž zákonnost zpracování před doručením oznámení o odvolání souhlasu bude zachována,
2. Pokud se zpracování osobních údajů neprovádí na základě Vašeho souhlasu, namítat proti zpracování z důvodů týkajících se Vaší osobní situace nebo máte-li podezření, že se údaje zpracovávají nezákonně.
Máte také právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů, jako dozorčímu orgánu pro Českou republiku, stížnost nebo podnět k prošetření zpracování Vašich osobních údajů.
Práva uživatele a/nebo člena mohou být omezena, pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního předpisu, jejich uplatněním by byla porušena ochrana uživatele nebo by byla porušena práva a svobody jiných dotčených osob.

Oficiální partner &  Výhradní  distributor

Oficiální partner & Výhradní distributor

Denim-outlet.cz patří do skupiny DENIM GROUP, která je oficiálním partnerem prémiových značek v rámci Slovenské a České republiky.

Dozvědět se víc
Doprava zdarma nad 2 700 Kč

Doprava zdarma nad 2 700 Kč

Užijte si dopravu zdarma při nákupu nad 2 700 Kč.

Čas a životní prostředí

Čas a životní prostředí

Značkové oblečení denim.cz Vám přineseme až k Vašim dveřím. Navíc naše značky neustále pracují se sustainable a recyklovatelnými materiály.

Speciální akce každý týden

Speciální akce každý týden

Našim zákazníkům chceme přinášet nadstandardní služby, jakými jsou i každotýdenní speciální akce, které nechcete zmeškat:)

Předvolby cookies

  • Vaše soukromí
  • Nezbytné cookies
  • Výkonnostní cookies
  • Funkční cookies
  • Marketingové cookies
  • Uživatelská data
  • Personalizovaná reklama